İDARİ YAPILAR ve BANKALAR 
(Aksi belirtilmedikçe Mekanik Tesisat tasarım hizmetleridir.)


¾

SSK Balıkesir Şube Binası
, 2.000 m2 - Sosyal Sigortalar Kurumu
¾ Haydarpaşa Limanı Kontrolluk Binası, 700 m2 - Bayındırlık Bakanlığı
¾ Bodrum Danışma ve Hizmet Binası, 250 m2 - Turizm Bakanlığı
¾ TÖBANK Trabzon Şube ve Hizmet Binası, 1.350 m2
¾ Ilgın ve Keşan Şube ve Hizmet Binaları, 2.000 m2 
Türkiye Emlak Kredi Bankası
¾ Konya SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kampusu Rektörlük Binası  
¾ MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
İstanbul Çıkarma Filosu Komutanlığı, 1.500 m2

İzmir Foça Çıkarma Filosu Komutanlığı, 1.500 m2
İzmir Sualtı Görev Grup Komutanlığı,1.500m2
¾ TÖBANK Erzurum Şube ve Hizmet Binası, 1.100 m2
¾ Bandırma Meydan Harekat Binası - NATO
¾ Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)
Kahramanmaraş İl İşletme Binası
Kahramanmaraş İdare Binası 
¾ Günal A.Ş. (MNG) Ankara Sanayi Sitesi  İdare Binası 
¾ Günal A.Ş.(MNG) Ofis Binası, 1.000 m2 - Özel
¾ Merkez Bankası Malatya Şube (Bölge)  Binası, 8.000 m2
¾ Ankara Büyükşehir Belediye Sarayı, 85.000 m2 
Ankara Büyükşehir Belediyesi  *
¾ Bursa Bölge Müdürlüğü Binası, 5.000 m2 - Emekli Sandığı A.Ş.  
¾ Balıkesir İdare Binası - USAF  
¾ Adana Şehir İçme Suyu Tesisatı  İdari Binaları - DSİ  
¾ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Binası, 28.000 m2 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı  *
¾ BOTAŞ Genel Müdürlük Binası, 20.000 m2 - Botaş A.Ş.
¾ Balıkesir İdare Binası, 9.500 m2 - Bayındırlık Bakanlığı  
¾ MESA Ankara Genel Müdürlük Binası, 6.500 m2 - Mesa A.Ş. *
¾ Adana – İncirlik Posta Merkezi Binası – USAF  
¾ Ankara EMTA/MİTAŞ Genel Müdürlük Binası, 1.500 m2 - Emta A.Ş.  
¾ Adana DEMİRBANK Banka ve İşhanı, 5.000 m2  
¾ Ankara İDİL Genel Müdürlük Binası - İdil İnşaat A.Ş. 
¾ Moskova İş Merkezi - Rusya, 11.000 m2 - Sibtek A.Ş. 
¾ AKBANK Ankara Bölge Md. Binası, 6.500 m2 - Koray İnş. A.Ş.  
¾ Moskova Polis Merkezi - Rusya, 12.000 m2 - Sibtek A.Ş  
¾ Zapsib Çelik Fab. Genel Md. Binası-Novukuznetsk/Rusya-Sibtek A.Ş.
¾ UFA NATIONAL BANK - Bashkortostan-Rusya, 5.600 m2 - Klima A.Ş. 
¾ Adana/İncirlik Tesisleri-NATO+USAF
Polis Güvenlik Binası

Saha Destek Binası
¾ İzmit İçmesuyu Tesisi İdare Binaları  - DSİ  (Tasarım Kontrolluğu)
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Kampusu Rektörlük Binası 7.800 m2 
¾ Adana - İncilik Hava Üssü - MSB
Bakım Komutanlığı Karargahı Binası
BEM/GBE Amirliği Binası
¾ Adana - İncirlik Hava Üssü Güvenlik Tabur Komutanlığı, 4.000 m2 - MSB
¾ İstanbul Defterdarlığı Finans Vergi Dairesi, 12.000 m2 - Emek İnşaat A.Ş. 
¾ İstanbul SABİHA GÖKÇEN  Hava Limanı - NATO
Jandarma Güvenlik Binası, 1.800 m2
Emniyet Güvenlik Binası, 4.700 m2

Şirketler Hizmet Binası, 4.760 m2
Gümrük Binası, 1.650 m2
¾ Konya-Ilgın Termik Santralı ve Linyit Madeni Teknik ve İdari Binalar Kompleksi, 12.000 m2 - Konya Ilgın Electric Production B.V. *
¾ Didim Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi 
İdare Binası
Danışma/Güvenlik Binası
¾ Marmaris Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi
İdare Binası
Güvenlik Binası
¾ İstanbul Kadıköy ve Üsküdar Hükümet Konakları, Vergi Daireleri ve Sosyal Tesis Kompleksi, 40.000 m2
3 blok - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  * 
(Makina ve Elektrik Tesisatları tasarımı – 2005 yılında hizmet devam etmektedir) 
* İnşaatı  henüz tamamlanmamış olan projelerdir.