A.İ.B.ÜNİVERSİTESİ BOLU KAMPUSU REKTÖRLÜK BİNASI 

 

 


 

 

 

 

 

İnşaat alanı            7,800 m2  
İşveren Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Mal sahibi)
Hizmetin  kapsamı  Makina Tesisatı Tasarımı ve Keşif-Metraj Hazırlanması (Komple tasarım : ODTM A.Ş.)
Tasarım içeriği Isıtma, havalandırma, klima, soğuk-sıcak kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yangın söndürme,  otomatik kontrol tesisatı
Tasarım safhaları Ön Proje, Avan Proje, Uygulama Projesi, Detay Projesi, Keşif-Metraj
Notlar Rektörlük binasının  Mekanik Tesisat tasarım hizmetleri, ODTM A.Ş. bünyesi içinde GEN-TES Ltd. Şti. tarafından verilmiştir. Yapıda Konferans-Toplantı Salonları, Öğrenci İşleri Departmanı, Rektör ve Dekan Ofisleri, idare bölümler ve mekanik alanlar bulunmaktadır.