GEN-TES Ltd. Şti.’nin  ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

TMMOB/MMO - Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Makina Mühendisleri Odası (1979)
TMMOB/EMO
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası (2001) 
TOBB/ATO - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası (1983)                                
TTMD -Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (1992)                  
TürkMMMB - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (1985)                        
FIDIC - International Federation of Consulting Engineers (1987)                      
ASHRAE - American Society of the HVAC Engineers (1993)
EFCA -  European Federation of Consulting Engineering Associations (2002)