SAĞLIK TESİSLERİ
(Aksi belirtilmedikçe Mekanik Tesisat tasarım hizmetleridir.)


¾

Türkiye Kömür İşletmeleri Afşin-Elbistan Maden Sitesi
Acil Yardım Binası, 900 m2
¾ SSK Malatya Hastanesi Tevsii, 200(mevcut) + 455(yeni) yatak, 40.000 m2 
Sosyal Sigortalar Kurumu
¾ SSK Tarsus Hastanesi, 265 yatak - Sosyal Sigortalar Kurumu
¾ Konya SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Kampusu Mediko-Sosyal Merkez 
¾ SSK Ankara Dışkapı Hastanesi İlave Bloku, 300 yatak                           
¾ Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi, 90.000 m2 
¾ SSK Ankara Etlik Doğumevi İlave Bloku,350 yatak - Sosyal Sigortalar Kurumu
¾ İzmir 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hastanesi, 700 yatak (Termal su ile ısıtma)
¾ TEK Gölbaşı Sağlık Merkezi, 2.000 m2  
¾ Moskova 1000 yataklı BABUSHKIN Hastanesi tesisat avan projeleri  
100.000 m2 - MİR  
¾ Rusya–YALTA Sağlık, Sosyal, Turistik Kompleks avan projeleri
80.000 m2 - MİR  
¾ Sibirya NOVOKUZNETSK Cerrahi Hastanesi, 500 yatak, 41.000 m2
Zapsib Çelik Fabrikası Direktörlüğü - Rusya 
¾ Sibirya NOVOKUZNETSK Poliklinik Binası, 8.500 m2 
Zapsib Çelik. Fabrikası Direktörlüğü - Rusya  
¾ Ankara BAYINDIR  Hastanesi, 200 yatak, 14.000 m2 – Bayındır A.Ş. 
¾ Artvin Huzurevi ve İşhanı - Özel  
¾ ERYAMAN Toplu Konutları Sosyal Tesisleri  Sağlık Ocağı, 600 m2
¾ BİLKENT Ankara Moleküler Biyoloji Laboratuarları ve Gen Araştırma Merkezi
6.500 m2 -  Bilkent Üniversitesi 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Konuralp Araştırma ve Eğitim Hastanesi 3.000 m2 
¾ KHANTY MANSISKY Hastanesi -Sibirya / Rusya, 500 yatak, 41.000 m2  Lukova A.Ş. 
¾ KOGALYM Kadın Doğum Hastanesi – Sibirya / Rusya,120 yatak,10.200 m2  
Lukova A.Ş. 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Tıp Fakültesi Hastanesi 23.000 m2
¾ MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakım Birimi Renovasyonu  - MSB      
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce  Kampusu Tıp Fakültesi, 33.000 m2 
(Komple kesin proje)
¾ Kızılay-Kızılhaç Federasyonu Yalova Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Hastanesi
14.000m2 (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı ve inşaat ihalesi danışmanlığı) 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Tıp Fakültesi  Morfoloji Bloku, 11.000 m2  (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı) 
¾ İstanbul Kasımpaşa Hastanesi Kompleksi Yeni Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Radyoloji Binası, 5.000 m2 - MSB Deniz Kuvvetleri *
* İnşaatı  henüz tamamlanmamış olan projelerdir.
¾ 1975-1978
(GEN-TES ortağı Fatma Çölaşan’ın  1975-1978 yılları arasında SSK Yapı İşleri Dairesi bünyesinde yaptığı sağlık tesisi çalışmaları)
a)Tasarımı bizzat yapılan SSK tesisleri                                                    
125 Yataklı Urfa Hastanesi 
125 Yataklı Ordu Hastanesi
Gölcük Dispanseri  
b)Tasarım kontrolluğu yapılan SSK tesisleri 
Antalya Hastanesi Tevsii 
İstanbul Paşabahçe Hastanesi Tevsii
Ankara Dışkapı Hastanesi Yeni Ameliyathane Bloku
Ankara Ulucanlar Doğumevi 
Ankara Dışkapı Hastanesi Nöroşirurji Bloku
Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi İlave Klima Tesisatı
Nevşehir Kozaklı Termal Tesisleri