LABORATUARLAR
(Aksi belirtilmedikçe Mekanik Tesisat tasarım hizmetleridir.)


¾

SSK Malatya Hastanesi Tevsii
, 655 yatak - Sosyal Sigortalar Kurumu
¾ SSK Tarsus Hastanesi, 265 yatak - Sosyal Sigortalar Kurumu
¾ ODTÜ Gaziantep Kampusu Elektrik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları 1.100 m2
¾ ÇEMAŞ Kırşehir Çelik ve Mamulleri Fabrikası Laboratuarları - Özel
¾ Konya SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Kampusu Fen Fakültesi Binası  
¾ Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Binası, 28.000 m2 
¾ İzmir 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hastanesi, 700 yatak 
¾ Sibirya NOVOKUZNETSK Cerrahi Hastanesi, 700 yatak, 41.000 m2
Zapsib Çelik Fab.- Rusya 
¾ Sibirya NOVOKUZNETSK Poliklinik Binası, 8.500 m2
Zapsib Çelik. Fab.- Rusya  
¾ Ankara BAYINDIR  Hastanesi, 200 yatak, 14.000 m2 – Bayındır A.Ş. 
¾ BİLKENT Ankara Moleküler Biyoloji Laboratuarları ve Gen Araştırma Merkezi, 6.500 m2 - Bilkent Üniversitesi 
¾ Adana/İncirlik Yakıt Laboratuarı Binası - NATO+USAF  
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Konuralp Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 3.000 m2 
¾ KHANTY MANSISKY Hastanesi -Sibirya / Rusya, 500 yatak, 41.000 m2 Lukova A.Ş. 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Tıp Fakültesi Hastanesi 23.000 m2   
¾ KOGALYM Kadın Doğum Hastanesi – Sibirya / Rusya, 120 yatak
10.200 m2  Lukova A.Ş. 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce  Kampusu Tıp Fakültesi
33.000 m2 (Komple kesin proje)
¾ Konya-Ilgın Termik Santralı ve Linyit Madeni Teknik ve İdari Binalar Kompleksi, 12.000 m2  - Konya Ilgın Electric Production B.V. *
¾

TUBİTAK Gebze Kampusu-UME Ulusal Metroloji Enstitüsü Yeni Metroloji Laboratuarları Kompleksi, 24.400 m2   (Dünya Bankası Finansmanı) 

¾ Kızılay-Kızılhaç Federasyonu Yalova Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Hastanesi, 14.000m2
(Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı ve inşaat ihalesi danışmanlığı)
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi Morfoloji  Bloku, 11.000 m2 (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı) 

*
İnşaatı  henüz tamamlanmamış olan projelerdir.