EĞİTİM TESİSLERİ
(Aksi belirtilmedikçe Mekanik Tesisat tasarım hizmetleridir.)


¾

Türkiye Kömür İşletmeleri Afşin-Elbistan Maden Sitesi

Endüstri Meslek Lisesi, 13.600 m2
Ortaokul, 1.600 m2
İlkokul, 1.600 m2
Kreş, 960 m2
¾

ODTÜ Gaziantep Kampusu Elektrik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları    1.100 m2

¾ Konya SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Kampusu (Toplam 200.000 m2)
Fen Fakültesi Binası, 60.000 m2
Edebiyat Fakültesi Binası, 25.000 m2
Rektörlük Binası
Mediko-Sosyal Merkez
Bilgi İşlem Merkezi Binası
Matbaa Binası
Kütüphane Binası
Kafeterya  Binası
Misafirhane Binası
¾ Adana İncirlik Kütüphane Tevsii - Amerikan Hava Kuvvetleri (USAF)
¾ Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  ve Hastanesi, 90.000 m2 
¾ Mersin Muhittin Develi İlkokulu
¾ TEK Ankara-Gölbaşı Kreş Binası, 1.200 m2
¾ Kuşadası Otelcilik Okulu ve Uygulama Oteli, 22.000 m2
Bayındırlık Bakanlığı
¾ TEK Gölbaşı-Ankara Ortaokul Binası
¾ Ankara Gökkuşağı Sitesi Kreş Binası - BAYINDIR A.Ş.
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Teknik Eğitim Fakültesi 23.000 m2 
¾ Sibirya ILYINKA Kreş Binası - Rusya, 2.000 m2 - Sibtek A.Ş.
¾ BİLKENT Üniversitesi Ankara Moleküler Biyoloji Laboratuarları ve 
Gen Araştırma Merkezi
, 6.500 m2
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Orman Fakültesi 12.000m2  
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce KONURALP Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 3.000 m2 
¾ BİLKENT Üniversitesi AnkaraDoğu Kampusu  Hazırlık Okulu Binası
7.000 m2 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Kampusu Kütüphane Binası
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Kampusu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi, 10.500 m2  
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Kampusu Rektörlük Binası 7.800 m2 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Kampusu Isı Merkezi ve Harici Şebeke  (18x106 kcal/h)
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Tıp Fakültesi Hastanesi 23.000 m2 
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce  Kampusu Tıp Fakültesi
33.000 m2 (Komple kesin proje)
¾ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Hastanesi Morfoloji  Bloku,11.000 m2  (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı) 
¾ Bilkent Üniversitesi Ankara Doğu Kampusu  Hazırlık Okulu Ek Derslikleri
¾ MEB 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Okulları – 22  ilde 57 okul *
(komple müşavirlik hizmeti) (2005 yılında hizmet devam etmektedir) 
 

 

* İnşaatı  henüz tamamlanmamış olan projelerdir.