TUBİTAK - UME METROLOJİ LABORATUARLARI  KOMPLEKSİ 

 

 

 

 


İnşaat alanı
          

24,400 m2  
Blok sayısı  4 (+ büyüyebilir 2 blok)
İşveren TÜBİTAK UME-Ulusal Metroloji Enstitüsü (Yatırım Sahibi) (Dünya Bankası finansmanı)
Hizmetin  kapsamı  Makina Tesisatı Tasarımı, İhale Evrakı Hazırlanması ve Yüklenici Seçimi Danışmanlığı
(Mimari fikir projesi: ATEŞ Mimarlık, Komple Mimarlık/Mühendislik projesi: ODTM A.Ş.) 
Tasarım içeriği Isıtma, havalandırma, klima, soğuk-sıcak kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, sprinklerli yangın söndürme, mutfak tesisatı, basınçlı hava ve vakum tesisatları, yangın basınçlandırma ve duman ekzoz tesisatları, merkezi ısıtma ve soğutma santralları, soğuk depo tesisatı , laboratuar tesisatı, otomasyon tesisatı.
Tasarım safhaları Ön Proje, Avan Proje, Uygulama Projesi, Detay Projesi, Keşif-Metraj
Notlar Yapı grubunda bulunan mahaller genellikle yer altında bulunan ve binanın %70'ini oluşturan hassas  Laboratuarlar (Chemistry – Time & Frequency - Microwave - Electromagnetic Compatibility - Spectroscopy - Chromotography - Nuclear Magnetic Resonance - Dimensional Lab. - Vacuum - Pressure - Ionized Radiation - Acoustics & Resonance vb.), 500 kişilik Konferans Salonu,Yemek Salonu, Kafeterya,Toplantı Odaları, İdari Bölüm, Misafirhane, Fitness, Merkezi Mutfak, Sergi Salonu ve Mekanik alanlardır.Tesisin Mimarlık Uygulama ve İnşaat-Makina-Elektrik Mühendisliği, Alt Yapı tüm safhalar tasarımı ana şirketimiz olan ODTM A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Tesis Dünya Bankası tarafından finanse edilmekte olup, ODTM A.Ş. mişavir seçimi sırasında en yüksek teknik puanı almıştır.Tasarım hizmetleri için kalite garantisi olarak ODTM tarafından 1.000.000 USD teminat bedeli tutarında Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır ve bu, Türkiye'de milli bir sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk teknik müşavirlik sorumluluk sigortası olmuştur.