İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR 
ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ (YENİ BİNA)İnşaat alanı
          

13,750 m2  
İşveren UKTAŞ A.Ş. (Mal sahibi)
Hizmetin  kapsamı  Makina Tesisatı Tasarımı ve Keşif-Metraj Hazırlanması
Tasarım içeriği Isıtma, havalandırma, klima, soğuk-sıcak kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, sprinklerli yangın söndürme, yangın basınçlandırma ve duman ekzoz tesisatları, mutfak tesisatı,  soğutma santralları,LPG, UPS, soğuk depo ve otomatik kontrol tesisatları
Tasarım safhaları Ön Proje, Avan Proje, Uygulama Projesi, Detay Projesi, Keşif-Metraj, Teknik Şartname
Notlar Mevcut Kongre Merkezi'nin yanına büyük bölümü toprak altında olmak üzere, ısıtma  suyu  kullanımından başka diğer tesisatı müstakil olarak planlanan; 2000 kişilik Çok Amaçlı Salon ve 2000 kişilik Sergi Salonu, Restoranlar, Mutfaklar, İdari Bölümler, Mekanik alanlar vb. mahallerden oluşan betonarme + çelik konstrüksiyon yeni Kongre Merkezi yapılmıştır.