A.İ.B.Ü. DÜZCE KAMPUSU TIP FAKÜLTESİ ve MORFOLOJİ BİNASI 


    

 

İnşaat alanı            33.000 m2  (Morfoloji bloku : 11.000 m2)
Blok sayısı  3
İşveren Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Mal sahibi)
Hizmetin  kapsamı  Makina ve Elektrik Mühendisliği Tesisatı Tasarımı, Keşif-Metraj hazırlanması 
(Komple tasarım : ODTM A.Ş.)
Tasarım içeriği Isıtma, havalandırma, klima, soğuk-sıcak kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yangın söndürme, LPG,  merkezi ısıtma ve soğutma santralları, laboratuar tesisatı, otomasyon tesisatı
Tasarım safhaları Fakülte Binası'nın tümü için avan proje; Metroloji Bloku için ilave olarak Uygulama Projesi ve Keşif-Metraj
Notlar Tesisin Mimarlık  ve İnşaat-Makina-Elektrik Mühendisliği, Alt Yapı komple avan safhası tasarımı ana şirketimiz olan ODTM A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.  Daha sonra üç bloktan biri olan Morfoloji (Temel Tıp Bilimleri) binasının komple mimarlık ve mühendislik uygulama tasarımı ile keşif-metrajı hazırlanmıştır. Diğer iki blokun tasarımı ve inşaatı, bütçe nedeniyle  ileriki yıllara bırakılmıştır. Makina ve Elektrik Tesisatları tasarımları ODTM bünyesi içinde GEN-TES Ltd.Şti.tarafından gerçekleştirilmiştir.